De havens van Karthago

In de vierde en derde eeuw groeide Karthago en de uitbreiding gebeurde planmatig: nieuwe woonblokken lagen als een waaier rond de citadel Byrsa. In het zuiden vervingen de Karthagers een ouder kanaal door twee havens: een rechthoekige voor koopvaarders en daarachter een ronde voor oorlogsbodems. Het is tegenwoordig een rustige villawijk, maar de ronde haven en de rechthoekige haven zijn nog altijd herkenbaar.