Ketting met amuletten (Kerkouane)

Die Punische Oorlogen, waren die nou zo belangrijk?

  • Het hangt er vanaf hoe je ernaar kijkt. Ik zou niet teveel op individuen als Hannibal en Scipio letten, en meer kijken naar de dieperliggende processen. Lees maar hier.

Oké, gelezen. Maar als je Hannibal dan niet zo geweldig belangrijk vindt, waarom schrijf je er dan een boek over?

  • Omdat ik zo de veelkleurigheid van het oudheidkundig bewijsmateriaal kan tonen. En trouwens, geschiedenis is gewoon leuk. Net als een boswandeling of een concert behoeft het verkennen van het verleden geen rechtvaardiging. Dus ook een boek over een onbelangrijke kwestie.

Het valt me op dat je namen als Karthago en Hamilkar met een K en niet met een C schrijft. Waarom eigenlijk? 

Nog iets. Je wijst vaak op de Numidiërs. Zijn dat geen Berbers?

  • Oef. Dat is een lastige vraag. Het is in elk geval complex.

Je hebt Hannibal in de Alpen getypeerd als de helft van een tweeluik. Ik dacht: dan zal De vergeten oorlog de andere helft wel zijn, maar je noemt steeds Bedrieglijk echt als het andere deel. Is dat geen vergissing?

  • De vergeten oorlog is een presentatie van de Eerste Punische Oorlog. Heel inleidend. Het is wat je noemt eerstelijnsvoorlichting. Maar dat is niet wat wetenschapscommunicatie is! We moeten mensen niet slechts wat conclusies toewerpen, we moeten ze ook in een toestand van vertrouwelijkheid brengen met de geschiedwetenschap. Methoden uitleggen dus. Zwakke punten benoemen. Dat is de cruciale tweede lijn. Ontbreekt die, dan vragen mensen zich meteen af of de geesteswetenschappen wel wetenschappen zijn. Hannibal en de Alpen en Bedrieglijk echt zijn elkaars spiegelbeeld: waar het papyrologieboek ging over tekstwetenschappers die het materiële aspect van hun data negeerden, daar gaat het Hannibalboek over mensen die het materiële aspect benadrukken zonder acht te slaan op de tekstwetenschap. Samen zijn ze een tweeluik over hoe hypergespecialiseerde oudheidkundigen voor hun beurt praten.

Je schrijft voor het grote publiek. Heb je een visie op je werk? Zijn er algemene adviezen?

  • Legio. Een inleiding is hier. En een vervolg is daar. De wetenschappelijke theorievorming behandel ik daar. En vier adviezen vindt u hier.

Waar kan ik meer lezen?

  • Ik zou beginnen met de bronnen. Die zijn altijd de moeite waard. Verder moet je niet alles geloven wat je op het internet vindt. De vakliteratuur ligt helaas achter betaalmuren en is bovendien het geld niet waard wat de wetenschappelijke uitgeverijen ervoor durven vragen. Overzichten zijn hier en daar.