Het oppidum Vapincum

Polybios is er duidelijk over dat Hannibals leger door bewoond gebied trok. We vervloeken de Griekse geschiedschrijver omdat hij nergens de namen van de diverse nederzettingen vermeldt, maar we zullen erin moeten berusten dat hij oordeelde dat de lezer daar niets aan had. Hij zou, zo schreef hij, net zo goed wat ongearticuleerde klanken hebben kunnen neerpennen, want niemand wist waar de plaatsen lagen die hij zou hebben kunnen vermelden.

Frustrerend, zeker. Maar toch: we weten dus dat het Karthaagse leger niet oprukte door een leeg landschap. Er zijn in de West-Alpen dan ook diverse Gallische nederzettingen bekend. Een daarvan is het enorme heuvelfort (“oppidum”) achter de stad Gap. In de Oudheid heette het Vapincum.

Ik beweer niet dat Hannibal hier is geweest. Ik beweer wel dat de Karthaagse soldaten versterkte plaatsen als deze zijn gepasseerd.

***

Het boek Hannibal in de Alpen is hier te bestellen. Het boek De vergeten oorlog verschijnt in maart, en u kunt het daar bestellen. De presentatie van Hannibal in de Alpen is hier terug te zien.