Het Gallische heuvelfort bij Briançon

In Hannibal in de Alpen, dat volgende week woensdag wordt gepresenteerd, behandel ik de onmogelijkheid vast te stellen waar de Karthaagse generaal met z’n olifanten de Alpen is overgestoken. Ik benut die onbelangrijke vraag om te tonen hoe veelkleurig mijn vak is en om uit te leggen dat de dingen verkeerd gaan als de kennis van onderzoekers onvoldoende breed is.

In een eerste filmpje legde ik uit dat onze reconstructie van Hannibals krijgsplan afhankelijk is van de plek waar hij de Rhône overstak. Een tweede filmpje behandelde het lokaliseren van de woonplaatsen van antieke stammen. Filmpje drie behandelde ik de vraag of een bekend IJzertijdfort ook het fort was dat Hannibal stormenderhand innam. Over al deze onderwerpen weten we niets, rien, nichts, nothing, nada, niente.

Dat veranderde met het vierde filmpje. Daarin behandelde ik de bronkritiek, waarover wel iets te zeggen valt. We leren het probleem begrijpen, dat vooral filologisch van aard is. Dat brengt ons echter niet dichter bij een oplossing. Woensdag hadden we het over hydrologie, waar ook wel wat over te zeggen viel, zonder dat we veel wijzer werden.

Vandaag een hommage aan Peter Connolly. Volgens mij de onderzoeker die het allemaal het beste heeft begrepen. Dat wil niet zeggen dat we alles moeten geloven wat hij concludeert.

***

[wordt vervolgd]

***

Het boek Hannibal in de Alpen is hier te bestellen. Het boek De vergeten oorlog verschijnt in maart, en u kunt het daar bestellen. De presentatie van Hannibal in de Alpen is op woensdagmiddag 19 januari van 15:00-16:00 uur. Meekijken kan hier.