Dermech

Toen ik voor het eerst een exemplaar van mijn boek Stad in marmer in handen kreeg, was het allereerste dat ik zag een zetfout. De letter sjin kon destijds niet makkelijk worden gezet en zoals toen gebruikelijk verving ik die door $. In het register bleek die niet door š te zijn vervangen. De eerste blik op je eigen boek, als het er eenmaal is in papieren vorm, is een deceptie. Altijd.

Ook bij Hannibal in de Alpen heeft het zetduiveltje zich weten te onttrekken aan de speurende blik van een heel team: een goede redactrice, een goede corrector, een goede landkaartenmaker, mijn meelezers en ikzelf. De zetfouten zijn gelukkig triviaal.

  • Blz. 52: op de landkaart staat Rochemaure. Moet zijn: Rocquemaure.
  • Blz. 74, regel 9: middeleeuwss >> middeleeuwse

Bij de eindnoten zijn de vergissingen iets serieuzer. Een doorgenummerde reeks is opgesplitst in noten per hoofdstuk, maar in het notenapparaat staan de noten nog wel doorgenummerd.

  • Hoofdstuk 1, noot 1: de verwijzing naar “noot 105” moet zijn “noot 5 bij hoofdstuk 13”.
  • Hoofdstuk 1, noot 2: de verwijzing naar “noot 14” moet zijn “noot 11”.
  • Hoofdstuk 7, noot 7: de verwijzing naar “noot 28” moet zijn “noot 1 bij hoofdstuk 3”.
  • Hoofdstuk 13, noot 3: de verwijzing naar “noot 60” moet zijn “noot 4 bij hoofdstuk 7”.