Col du Montgenèvre

Voor Hannibals Alpenoversteek hebben we twee bronnen, de Griek Polybios en en de Romein Livius. De grote puzzel is hoe deze twee zich tot elkaar verhouden: schreef de Romein de Griek over of namen ze allebei informatie over uit een oerbron? In Hannibal in de Alpen bied ik een vergelijking van dit interessante materiaal. Beide teksten zijn bovendien heerlijk om te lezen en we hebben geluk dat ze volledig zijn vertaald in het Nederlands.

Wolther Kassies nam de Griekse geschiedschrijver voor zijn rekening: Polybius, Wereldgeschiedenis 264-145 v.Chr. (2007). Een Engelse online-vertaling vindt u hier.

Livius’ verslag van de oorlog tegen Hannibal is vertaald door de tijdens het schrijven van Hannibal in de Alpen overleden Hetty van Rooijen-Dijkman: Hannibal voor de poorten: de geschiedenis van Rome XXI-XXX (1996). Een Engelse online-vertaling van het eenentwintigste boek is hier.

De Romeinse geschiedschrijver Ammianus Marcellinus biedt de informatie waarmee we de informatie kunnen identificeren die Livius toevoegt aan Polybios. De Latijnse tekst en een Engelse online-vertaling zijn hier. Daan den Hengst vertaalde Ammianus Marcellinus in het Nederlands: Julianus, de laatste heidense keizer (2013).

Van de Griekse en Latijnse teksten zijn diverse edities; wie er wat toelichting bij wil, kan het beste terecht in de zogeheten Budé-reeks.