Suffeet uit Lepcis Magna

Een suffeet was een hoge magistraat in Karthago en in de andere Punische steden. Gewoonlijk diende zo iemand één jaar en had hij één collega. Daarmee leek het ambt wel wat op dat van de Romeinse consuls, waarvan er immers ook elk jaar twee waren. Het wordt nog interessanter als we bedenken dat de consuls oorspronkelijk iudices heetten, “rechters”, wat ook de vertaling is van sufeet.

Dit beeld is gevonden in Lepcis Magna en is nu te zien in het Nationaal Museum van Libië in Tripoli.